Đồng Nai: 5 xã của huyện Long Thành sẽ có nước sạch

Thông tin trên báo Đồng Nai đưa, các xã Tân Hiệp, Bàu Cạn, Phước Thái, Phước Bình, Long Phước sẽ là 5 xã của huyện Long Thành sẽ có nước sạch sau khi hoàn thành, tuyến đường ống sẽ đưa nước sạch xử lý từ nước mặt của hồ Cầu Mới.

 Hồ Cầu Mới sẽ là nơi cung cấp nước sạch cho 5 xã huyện Long Thành, Đồng Nai (ảnh báo Đồng Nai)

Theo đó, Công ty cổ phần cấp nước hồ Cầu Mới hiện đang triển khai xây dựng các tuyến ống chính tại 5 xã: Tân Hiệp, Bàu Cạn, Phước Thái, Phước Bình, Long Phước. Sau khi hoàn thành, tuyến đường ống sẽ đưa nước sạch xử lý từ nước mặt của hồ Cầu Mới về cho người dân các xã trên sử dụng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Long Thành có 3 công trình cấp nước tập trung với tổng công suất gần 1.300 m3/ngày đêm khai thác từ nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, đến nay công trình cấp nước tập trung xã Bàu Cạn (công suất 80 m3/ngày đêm) đã ngưng hoạt động do xuống cấp.

Còn lại cả hai công trình cấp nước tập trung tại 2 xã: Bình Sơn và Bình An vẫn đang hoạt động nhưng chỉ mới cung cấp nước cho khoảng 1 ngàn hộ.

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ huyện xây dựng và nâng cấp thêm 5 công trình cấp nước để đưa nước sạch về cho người dân sử dụng.

Trước đó, trên báo Đồng Nai đã có bài viết phân tích về tình hình sử dụng nước sạch ở các địa phương của tỉnh Đồng Nai. Tính đến đầu tháng 10/2017, các nhà máy xử lý nước sạch tại Đồng Nai có thể cung cấp 410 ngàn m3/ngày đêm. Theo Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Đồng Nai, tổng lưu lượng khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh là hơn 1,36 triệu m3/ngày đêm, chiếm khoảng 23,5% trữ lượng nước tiềm năng. Trong đó, các nhà máy xử lý nước sạch từ nước mặt chưa nhiều, chỉ được gần 1/3, còn lại vẫn khai thác nước dưới mặt đất.

Tuy nhiên thực tế lại xảy ra tình trạng nhiều nơi thiếu nước sạch sử dụng, nhưng có nơi nước sạch về lại không dùng. Do đó, một số nhà máy xử lý nước sạch tại Đồng Nai vẫn chưa khai thác hết công suất.